พิมพ์บัตรประจำตัวผู้เข้าสอบ

(เฉพาะผู้สมัครสอบแบบสนามกลาง)

บัตรประจำตัวผู้เข้าสอบ
โครงการทดสอบ และพัฒนาศักยภาพทางวิชาการ TOP TEST CENTER

เลขประจำตัวประชาชน:
............................
ชื่อ-สกุล:
.................
ระดับชั้นการสอบ:
...................
โรงเรียน:
.............
จังหวัด
.............

สนามสอบ:
.............
วันที่สอบ:
วันเสาร์ ที่ 27 มกราคม พ.ศ. 2567

รหัสประจำตัวสอบ วิชาคณิตศาสตร์:
............
เวลาสอบ:
08.00 - 10.00 น.
รหัสประจำตัวสอบ วิชาภาษาอังกฤษ:
...........
เวลาสอบ:
10.30 - 12.30 น.
รหัสประจำตัวสอบ วิชาภาษาไทย:
...........
เวลาสอบ:
08.00 - 10.00 น.
รหัสประจำตัวสอบ วิชาสังคมศึกษา:
...........
เวลาสอบ:
10.30 - 12.30 น.
รหัสประจำตัวสอบ วิชาวิทยาศาสตร์:
...........
เวลาสอบ:
10.30 - 12.30 น.
รหัสประจำตัวสอบ GPA รวม 5 วิชา:
..........
เวลาสอบ:
13.00 - 16.00 น.

วิชาคณิตศาสตร์
รหัสประจำตัวสอบ
0
0
0
0
0
0
0
1
1
1
1
1
1
2
2
2
2
2
2
3
3
3
3
3
3
4
4
4
4
4
4
5
5
5
5
5
5
6
6
6
6
6
6
7
7
7
7
7
7
8
8
8
8
8
8
9
9
9
9
9
9
วิชาภาษาอังกฤษ
รหัสประจำตัวสอบ
0
0
0
0
0
0
0
1
1
1
1
1
1
2
2
2
2
2
2
3
3
3
3
3
3
4
4
4
4
4
4
5
5
5
5
5
5
6
6
6
6
6
6
7
7
7
7
7
7
8
8
8
8
8
8
9
9
9
9
9
9
วิชาภาษาไทย
รหัสประจำตัวสอบ
0
0
0
0
0
0
0
1
1
1
1
1
1
2
2
2
2
2
2
3
3
3
3
3
3
4
4
4
4
4
4
5
5
5
5
5
5
6
6
6
6
6
6
7
7
7
7
7
7
8
8
8
8
8
8
9
9
9
9
9
9
วิชาสังคมศึกษา
รหัสประจำตัวสอบ
0
0
0
0
0
0
0
1
1
1
1
1
1
2
2
2
2
2
2
3
3
3
3
3
3
4
4
4
4
4
4
5
5
5
5
5
5
6
6
6
6
6
6
7
7
7
7
7
7
8
8
8
8
8
8
9
9
9
9
9
9
วิชาวิทยาศาสตร์
รหัสประจำตัวสอบ
0
0
0
0
0
0
0
1
1
1
1
1
1
2
2
2
2
2
2
3
3
3
3
3
3
4
4
4
4
4
4
5
5
5
5
5
5
6
6
6
6
6
6
7
7
7
7
7
7
8
8
8
8
8
8
9
9
9
9
9
9
GPA รวม 5 วิชา
รหัสประจำตัวสอบ
0
0
0
0
0
0
0
1
1
1
1
1
1
2
2
2
2
2
2
3
3
3
3
3
3
4
4
4
4
4
4
5
5
5
5
5
5
6
6
6
6
6
6
7
7
7
7
7
7
8
8
8
8
8
8
9
9
9
9
9
9